Lena Bergestad Jonsson – CURRICULUM VITAE

LENA BERGESTAD JONSSON
Silversmed och smyckekonstnär
Studio Jungfruhuset
Västervik
Tel/fax: 0490/33314
E-post: jungfruhuset@tele2.se

BAKGRUND

Lena är född 1947 i Finland. Efter sin examen från Konstindustriella Högskolan i Helsingfors 1970-74 vid avdelningen för textil, flyttade hon till Stockholm. Hennes intresse för emaljering ledde henne in i smycke- och silversmideskonsten. 1986 hade hon sin första utställning med fönsteremaljarbeten. Från 1980 fram till 2005 drev hon tillsammans med Christer Jonsson egen studio i Stockholm. I november 2006 öppnade Lena och Christer Studio Jungfruhuset i Västervik.


REPRESENTERAD I FÖLJANDE OFFENTLIGA SAMLINGAR
Nationalmuseum, Stockholm
Röhsska museet , Göteborg
Statens konstråd

OFFENTLIGA UPPDRAG
1998 Statens konstråd: Fristående handledare i trappa, Crawford Center, Lunds universitet

STIPENDIER
Statens stipendium 1986, -89, -94, -96
Frimurarnas stipendium 1993
Göteborgs Slöjdförening 1995

UNDERVISNING
1991-2005 Lärare vid Nyckelviksskolan, Lidingö
1995-99 Gästlärare vid HDK/Göteborgs universitet, Statens Höjskole for Kunst og Kunsthåntverk i Oslo och Konstfackskolan i Stockholm

JURYUPPDRAG
1889-91 Konstnärsnämnden
2003 "Utvalt svenskt konsthantverk", Svensk Form, Skeppsholmen, Stockholm

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2005 Galleri Hnoss, Göteborg
1997 Galleri Hnoss, Göteborg
1995 Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1992 Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1988 Konsthantverkarna, Stockholm
1986 Galleri Metallum, Stockholm

ETT URVAL SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE
2011-12 The Ring- the jewel for evver, Galleri Hnoss, Göteborg och Tallinn
2007 Galleri Hnoss 1997-2007, Röhsska museet, Göteborg
2005-2007 Hundra tankar om konsthantverk, vandringsutställning, Sverige
1998 Contemporary Craft Art, Inger Molin, Stockholm
1993 Silver till nytta och lust, Nationalmuseum, Stockholm
1984 Titan den nya smyckemetallen, Galleri Metallum, Stockholm,Form Design Center, Malmö

ETT URVAL SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR UTOMLANDS
2008-09 Herinnering-Rememberring, Galleri Beeld & Ambeld, Enschede, Holland
2000 The Roaring Twenties, Galeri Beeld & Ambeeld, Enschede, Holland
1996 Contemporary Swedish Craft Art, The Museum of Modern Art, Hokkaido
1996 Contemporary Swedish Silver and Jewellery, David Gill Gallery, London
1996 Du Contemporaine Bijoux et Orfevre de Createures, Cange sur Mer,
1996 Subject 96, Retretti Art Center, Finland
1995-2002 Ornaments From The North, Galeri Beeld & Ambeeld, Enschede, Holland
1995-96 Nordiska smycketriennalen. Vandringsutställning med öppning på Konstindustrimuseum i Köpenhamn. Visades i alla nordiska länder, även i Toronto, och Berlin

PUBLIKATIONER
Svensk smyckekonst från Jugend till Postmodernism
Anne-Marie Eriksson
Västerås 1990

Nordisk smykkekunst-Nordic Jewellery Art
Jan - Lohman, Lise Funder m.fl.
Danmark 1995

Dictionnaire International de Bijoux
Chantal Bizot m.fl.
Paris 1998

Det formade 1900-talet. Design A-Ö
Eva Atle Bjarnestam
Stockholm 2005
LENA BERGESTAD JONSSON
Silversmith and jewelleryartist
Studio Jungfruhuset
Västervik
Sweden
Tel/fax: 0490/33314
E-post: jungfruhuset@tele2.se

BACKGROUND

Lena was born in Finland 1947. She was graduated from the textile department
at Taideteollinen Korkeakoulu in Helsinki 1974. After her examination she moved to Stockholm. Her interest in enameling led her into the art of silversmithing and jewellery. In her first soloexhibition 1986 she showed works in the plique á jour technique. 1980 to 2005 she runned her own studio together with Christer Jonsson. 2006 Lena and Christer established Studio Jungfruhuset in Västervik.


PUBLIC COLLECTIONS
Nationalmuseum, Stockholm
The Röhss Museum, Gothenburg
The Swedish National Council of Art

PUBLIC COMISSIONS
1998 A freely standing handrail, Crawford Center, The University of Lund (A comission from The Swedish National Council of Art)

SCOLARCHIPS
The Swedish Government 1986,-89,-94,-96
The Masonic Orden 1993
Slöjdföreningen, Gothenburg 1995

JURY COMISSIONS
1989-93 Konstnärsnämnden
2003 "Utvalt svenskt konsthantverk", Form Center, Skeppsholmen, Stockholm

TEATCHING
1991-2005 Nyckelviksskolan, Lidingö
Visiting teacher:
Konstfackskolan, Stockholm,
HDK /Gothenburg University
Statens Högskole for Kunst og Kunsthåndverk, Oslo

SOLO EXHIBITIONS
2005 Galleri Hnoss, Gothenburg
1997 Galleri Honss, Gothenburg
1995 Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1992 Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1988 Konstantverkarna, Stockholm
1986 Galleri Metallum, Stockholm

A SELECTION OF GROUP EXHIBITIONS IN SWEDEN
2011 "The Ring - The jewel for ever" Galleri Hnoss, Gothenburg
2007 Galleri Hnoss 1997-2007, Röhsska museet, Gothenburg
2005-07 Hundra tankar om konsthantverk (Hundred Thoughts About Craft Art) Touring exhibition in connection with the Design year 2005
1998 Contemporary Art Craft, Galleri Inger Molin, Stockholm
1993 Silver For Use And Enjoy, Nationalmuseum, Stockholm
1984 Titan The New Jewellery Metal, Galleri Metallum, Stockholm and Form Design Center, Malmö

A SELECTION OF GROUP EXHEBITIONS ABROAD
2008-09 "Herinnering-Remmberring" Galeri Beeld & Ambeeld, Enschede Holland
1995-2002 Ornaments From The North, De Reisnecessair and The Roaring Twenties Galeri Beeld& Ambeeld, Enschede, Holland
1996 Swedish Contemporary Art Craft, The Museum Of Modern Art, Hokkaido, Japan
1996 Contemporary Swedish Silver, David Gill Gallery, London
1996 Du Contemporaine Bijoux et des Createurs, Musée des Canges sur Mer, France
1996 Subject 96, Retretti Art Center, Finland
1995-96 The Nordic Jewellery Triennal. Startingpoint Copenhagen.

PUBLICATIONS
Nordisk smykkekunst - Nordic Jewellery Art
Jan Lohman, Lise Funder
Copenhagen 1996

Dictionnaire International de Bijoux
Chantal Bizot
Paris 1998

Det formade 1900-talet. Design A-Ö
Eva Atle Bjarnestam
Stockholm 2005