Christer Jonsson – CURRICULUM VITAE

CHRISTER JONSSON
Silversmed och smyckekonstnär
Tel: +46 490 333 14
E-post: jungfruhuset@tele2.se

UTBILDNING OCH EGEN VERKSAMHET

Född 1945. Utbildad vid Konstfack, Stockholm och Konstindustriella Högskolan (UIAH) i Helsingfors 1972-77. Sedan 1980 verksam i egen studio i Stockholm tillsammans med Lena Bergestad Jonsson, utbildad vid Konstindustriella Högskolan (UIAH) i Helsingfors. 2005 flyttade verksamheten till Västervik. Från slutet av 1970-talet till 1995 medlem i föreningen Nutida Svenskt Silver och under 1980-talet galleri Metallum och föreningen Konsthantverkarna. Har dessutom arbetat som lärare, se nedan.


REPRESENTERAD I FÖLJANDE SAMLINGAR

OFFENTLIGA:
Nationalmuseum, Stockholm
Nordiska Museet, Stockholm
Rööhska Museet, Göteborg
Konstindustrimuseum, Köpenhamn
Konstindustrimuseum, Oslo
The Royal Museum, National Museum of Scotland, Edinburgh
Museum of Design an Applied Art, Torino

PRIVATA:
Hans majestät, konungen av Sveriges silversamling
Helen Drutt Collection, Philadelphia
Bengt Juhlins samling
Lars Pahlmans samling

SMYCKEDESIGN FÖR
Tjust Museum, Västervik
Nationalmuseum, Stockholm
Historiska Museet, Stockholm
Ostasiatiska Museet, Stockholm
UPPDRAG FÖR KYRKOR
Adventsljusstakar i gjutjärn för Trollbäckens ekumeniska kyrka, Tyresö
Dopfunt för Fisksätra Kyrka

ANDRA UPPDRAG
Rektorskedja för Lärarhögskolan i Stockholm

STIPENDIER OCH PROJEKTBIDRAG
Konstnärsnämndens stipendium: 1985, 1988, 1994 och 1995
Konstnärsnämndens projektbidrag 1986 och 2003
Konsthantverkarnas vänners stipendium 1990
Västerviks kommuns kulturstipendium 1990
Estrid Ericsons fond 1990
Göteborgs slöjdförenings stipendium 1996
Estrid Ericsons fond 2002

UNDERVISNING
Vid sidan av sitt konstnärliga arbetet har Christer varit verksam som lärare. Undervisningen har omfattat både kortare och längre kurser på frilansbasis eller haft formen av fast anställning vid olika skolor och lärosäten eller av sommarkurser som vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand. En mycket viktig del av undervisningen har varit utbildning av lärlingar på den egna studion/verkstaden. Under årens lopp har ett tiotal lärlingar utbildats av vilka några har gått vidare till högre studier vid konst och designhögskolorna.

1978 -1988 Gästlärare vid Konstfack
1989 -1991 Lärare vid Metallinjen Nyckelvikskolan
1991 -1995 Huvudlärare för institutionen för Silversmide och Smyckekonst
Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg
1996 -1997 Gästlärare vid Statens Högskole för Kunst og Kunsthåndverk, Oslo
1997 Gästlärare vid Lahti Polytechnic, Finland
1997 Gästlärare vid Estonian Academy of Arts,Tallinn
1997 - 2004 Professor vid Institutionen för Metallformgivning Konstfackskolan, Stockholm

FORSKNINGSPROJEKT I PULVERFORMNING 2000 - 2004
Projektbidrag från Konstnärsnämnden, Teknikbrostiftelsen, Vinnova och Boliden AB.


SEPARATUTSTÄLLNINGAR
Utställningarna har varit tematiska med en målsättning att vidga smyckebegreppet både vad gäller form, innehåll, funktion och material.

2000 BROSCHER Galleri Format, Bergen
1999 BROSCHER Galleri Inger Molin, Stockholm
1998 BROSCHER Galleri Hnoss, Göteborg
1995 BROSCHER. ETT RENÄSSANSTEMA Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1992 NIO HALSSMYCKEN PÅ ETT BAROCKTEMA Nutida Svenskt Silver, Stockholm
1990 FÖR GUDINNORNA Konsthantverkarna i Stockholm
1987 SPIRA MIRABILIS Galleri Metallum, Stockholm


ETT URVAL SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE:
2011 THE RING-THE JEWEL FOR EVER, Gallery Hnoss, Göteborg och Tallinn
2007 GALLERI HNOSS 1997-2007, Röhsska museet, Göteborg
1998 SAMTIDA KONSTHANTVERK OCH STARS, Galleri Inger Molin, Stockholm
1994 -95 NORDISKA PROFILER En samnordisk utställning. Öppning på Nationalmuseum, Stockholm
1993 SILVER TILL NYTTA OCH LUST Nationalmuseum, Stockholm. Utställningen visades på konstindustrimuseerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
1984 TITAN DEN NYA SMYCKEMETALLEN Galleri Metallum, Stockholm och Form Design Center, Malmö


ETT URVAL UTSTÄLLNINGAR UTOMLANDS:
2015 OMNIA VANITAS, Les Anciens Abattoires, Mons, Belgien
2015 RELEVATION/NORDIC ART CRAFT PAVILLION, Grand Palais, Paris
2012 PRIX EUROPÉEN DES ARTS APPLIQUÉS - European Price for Applied Arts,
Les Anciens Abattoires, Mons, Belgien.
2008 - 2009 HERINNERING-REMEMBERRING Galleri Beeld & Ambeeld, Enschede, Holland
2005 NARRATIVES, Glasgow, Edinburg, Nijmegen
2002 COMMEMORATIVE MEDALS/TROPHIES: THE POLITICS OF HISTORY, Helen Drutt Gallery, Philadelphia
2002 ESPOSIONE D'ARTE DECORATIVA MODERNA -MASTERPIECES OF CONTEPORARY CRAFT ART, Torino, Italien
2001 NOCTURNE, Muhu saar, Estland
1999 SECRET DE BIJOUX - 11 CREATEURS DAUJOURD’HUI, Musee des Arts Decoratifs. Paris
1998 JEWELLERY MOVES The National Museum Of Scotland, Edinburg
1996 SWEDISH CONTEMPORARY ART CRAFT Hokkaido Museum of Modern Art, Japan 1996 DU CONTEMPORAINE BIJOUX ET ORFEVRE DE CREATEURS, Musee de Cagnes sur Mer, Frankrike
1996 CONTEMPORARY SWEDISH SILVER AND JEWELLERY, David Gill, London
1995-96 DEN FÖRSTA NORDISKA SMYCKETRIENNALEN samnordisk smycketriennal med öppning i Köpenhamn 1995
1995-2002 GALLERI BEELD & AMBEELD, Enschede, Holland
1992 ”SCHMUCKZENE” München


BIBLIOGRAFI
Omnämnd i följande publikationer:
- Konsthantverkare i 80-talet, Monica Boman, Jan Brunius, Åke Livstedt
m.fl.,Stockholm 1989
- Svensk Smyckekonst från Jugend till Postmodernism, Ann-Marie Ericson.
Stockholm 1980
- Tanken och Handen. Konstfack 150 år, Inez Svensson, Gunilla Widegren m.fl.
Stockholm 1994
- Nationalencyklopedien, Stockholm 1994
- Nordic Jewellery, Jan Lohman, Lise Funder m.fl.,Köpenhamn 1986
- Nordiska Profiler, Jan Laurits Opstad, Vibeke Voldbye m.fl.,Köpenhamn 1997
- Jewellery Moves, Asmanda Game och Elizabeth Goring, Edinburgh 1998
- Dictionnaire International du Bijou, Direction: Marguerite de Ceral
Chantal Bizot m.fl.,Paris 1998
- Design Source Book Jewellery, David Watkins, 1999
- Swedish Design, Denise Hagströmer, Stockholm 2001
- Nocturnus, Kadri Mälk, Tallinn 2001
- Masterpieces / Capolavori, L ártista artigiano fra Picasso e Sottsass
Enzo Biffi Gentili och Anne Leclercq, Torino 2002
- De formade 19900-talet, Eva Attle Bjarnestam, 2005
CHRISTER JONSSON
Studio Jungfruhuset
Tel/fax +46 490 33314
E-mail jungfruhuset@tele2.se

EDUCATION AND PROFESSION

Born in Sweden 1945. Educated at the University College of Art Craft and Design (Konstfack), Stockholm and the University of Art and Design (UIAH), Helsinki 1972-77. From 1978 he run his own studio in Stockholm and from 1980 on together with Lena Bergestad Jonsson. 2006 they established Studio Jungfruhuset in Västervik.
Teaching at the University of Gothenburg and Konstfack in Stockholm, see below.


REPRESENTATION

PUBLIC COLLECTIONS
Nationalmuseum, Stockholm
Nordiska Museet, Stockholm
The Röhss’ Museum, Gothenburg
Kunstindustrimuseet, Copenhagen
Kunstindustrimuseet, Oslo
The National Museum of Scotland, Edinburgh
Museum of Design and Applied Art, Torino

PRIVATE COLLECTIONS
His Majesty, The King of Sweden Silver Collection
Helen Drutt Collection, Philadelphia
Bengt Juhlin Collection, Stockholm
Lars Pahlmans Collection, Helsinki

JEWELLERY DESIGN FOR
Nationalmuseum, Stockholm
Östasiatiska Museet Stockholm
Historiska Museet Stockholm
Västerviks Museum, Västervik

OTHER COMMISSIONS
Candlesticks for Trollbäcken Church, Stockhom
Baptismal font for Fisksätra Church, Stockholm
Office Chain for the Headmaster, Lärarhögskolan, Stockholm

AWARDS
Honorary Mention, Diamonds Today Competition, Stockholm 1990
Second price at the international jewellery competition “Prix Arctica”Kemi, Finland 1992
Winning proposal of the commission for making the Chairmans official Chain for The Royal Swedish Academy of Sience 2001.

SCOLARSHIPS
The Swedish Governments Scholarships (Konstnärsnämnden) 1995, 1988, 1990, 1994, 1995
Konsthantverkarnas vänners scholarship 1990
Estrid Ericson Foundation 1990
Göteborgs Slöjdförenings Scholarship 1996
Estrid Ericson Foundation 2002

TEACHING
Beside the work as silversmith and jewellery artist, teaching at different levels, schools and seminars has, periodical, been a main occupation. Education of apprentices and trainees at the studio has also been an important part of the activity. During the years, about ten apprentices have been educated at the studio. After finishing their studio education some of the apprentices attended advanced studies at craft and design academies.

1978-1988 Teacher at brief seminars at Konstfackskolan
1989-1991 Visiting teacher, brief Courses Nyckelviksskolan
1991-1995 Teacher at the Metal Department at HDK, Gothenburg University
Head of The Department of Silversmithing and Jewellery
Together with Tore Svensson
1996-1997 Visiting teacher at Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo
1997 Visiting teacher Lahti Polytechnics, Lahti Finland
and Estonian Academy of Arts, Tallin


1997-2003 Professor at the Department of Design and Craft (Metallformgivning) Konstfackskolan, Stockholm

RESEARCH PROJECt: ON THE APPLICATION OF POWDER TECHNOLOGI IN THE CRAFT FIELD 2002
During the professorship at Konstfack, Christer Jonsson launched a research project upon the application of powder technology in the craft field. The project started with application of pressure technique on jewellery making but extended to comprise freeform fabrication including CAD – CAM based laser sintering.

SOLO EXHIBITIONS
Thematic exhibitions with the aim to extend the jewellery art concerning design, application, function, material and contents.

2001 BROOCHES Gallery Format, Bergen
1999 BROOCHES Gallery Inger Molin, Stockholm
1998 BROOCHES Gallery Hnoss, Gothenburg,
1992 NINE NECKLACES AT A BAROQUE THEME Nutida svenskt silver, Stockholm
1990 FOR THE GODDESSES Konsthantverkarna, Stockholm
1987 SPIRA MIRABILIS Gallery Metallum, Stockholm

A SELECTION OF GROUP EXHIBITIONS IN SWEDEN
2011 THE RING-THE JEWEL FOR EVER, Galleri Hnoss, Gothenburg, Tallinn
2007 HNOSS 1997-2007, Röhsska museet, Gothenburg
1998 CONTEMPORARY ART CRAFT and “STARS”, Galleri Inger Molin, Stockholm
1993 SILVER FOR USE AND ENJOY, Nationalmuseum, Stockholm
1984 TITAN THE NEW JEWELLERY METAL Galleri Metallum, Stockholm, Form Design Center in Malmö.


A SELECTION OF EXHIBITIONS ABROAD
2015 OMNIA VANITAS, Les Anciens Abattoirs, Mons, Belgien
2015 RELEVATION/Nordic Art Craft Pavillion, Grand Palais, Paris
2012 PRIX EUROPÉEN DES ARTS APPLIQUÉS European Prize for Applied Arts, Les Anciens Abattoirs, Mons, Belgium.
2008-09 HERINNERING/REMEMBERRING, Galeri Beeld & Ambeeld, ENSCHEDE
2005 MAKER, WEARER, VIEWER, Glasgow, Edinburgh, Nijmegen
2002 ESPOSIONE DARTE DECORATIVE MODERNA / Copolavori - Masterpieces, Torino
2002 COMMEMORATIVE MEDALS/TROPHES: THE POLITICS OF HISTORY, Helen Drutt Gallery, Philadelphia
2001 NOCTURNUS, Muhu Saar, Estonia
1999 SECRET DE BIJOUX, 11 CREATEURS D’AUJOURD’HUI, Musée des Artes Dècoratives, Paris
1998 JEWELLERY MOVES, The National Museum Of Scotland, Edinburgh
1996 DU CONTEMPORAINE BIJOUX ET ORFEVFRE DE CREATEURES, Musée des Cagnes sur Mer, France
1996 JEWELLERY FROM EUROPE, Galeri Metal, Copenhagen
1996 SWEDISH CONTEMPORARY ART CRAFT, The Museum Of Modern Art, Hokkaido
1995 THE NORDIC JEWELLERY TRIENNAL The year 1995 Copenhagen was the European Culture-Capitol. The triennal was organised in this context. The exhibition was shown at the museums of applied arts and design in Scandinavia. A selection was also shown in Toronto at the Scandinavian Encounter Festival, Canada and at the Kunstgewerb Museum in Berlin.
1995-2002 ORNAMENTS FROM THE NORTH AND OTHER EXHIBITIONS, Galery Beeld & Ambeeld, Enschede
1994-95, NORDIC IMAGES Performed by curators from the Scandinavian Design and Craft Museums.
1991 SMUCKZENE Munchen
1991 CONFIGURA 1 Erfurt
1988 DESIGN ART Elefanten Gallery/Berliner Zoo, Berlin


PUBLICATIONS
-Konsthantverkare I 80-talet
(Craft during the eighties) Monica, Boman, Jan Brunius,
Kerstin Wickman and others. Stockholm 1980
-Svensk Smyckekonst från Jugend till Postmodernism
(Swedish jewellery art from art noveau to postmodernism)
Anne- Marie Ericson, Stockholm 1980
-Tanken och Handen. Konstfack 150 år
(Konstfack 150-year anniversary book)
-Nationalencyklopedin
(The Swedish National Encyclopaedia)
Stockholm 1994
-Nordisk smykkekunst
(Nordic Jewellery Art)
Jan Lohman, Lise Funder and others
Copenhagen 1996
-Jewellery Moves, Amanda Game, Elizabeth Goring, Edinburgh 1998
-Design Source Book, Jewellery
David Watkins, London 1999
-Dictionnaire International du Bijoux
Chantal Bizot and others
Paris 1998
-Swedish Design
Denise Hagströmer
Stockholm 2001
-De formade 1900-talet. Design A-Ö
(Designers of the 1900th century)
Eva Atle Bjarnestam
Stockholm 2005